Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Hakkında

İlk çağlarda saf haldeki metallerin ergitilerek şekillendirilmesiyle başlayan metalurji, günümüzde demir-çelik, cam-seramik, polimerler, yarı iletkenler, biyomalzemeler ve metal dışı malzemeleri de kapsayacak şekilde gelişerek disiplinlerarası çalışmayı gerekli kılan malzeme bilimine dönüşmüştür.

Malzeme bilimi; yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve var olan malzemelere yeni kullanım alanları oluşturmayı hedeflemektedir.

Dolayısıyla malzeme bilimindeki gelişmeler, farklı alanlardaki teknolojik yeniliklerin de önünü açmaktadır. Bu durum, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde malzeme bilimi ve teknolojileri alanında uluslararası düzeyde nitelikli bilgi ve teknoloji üretecek kurumların varlığını zorunlu ve gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda, Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde 2014 yılında açılmış olan Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, ülkemizde bu alanda yeni teknolojiler üretecek, bu teknolojileri toplumun kullanımına sunacak, mesleklerinde önde gelen ve uluslararası alanda kabul gören nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde ilk yıl temel fen bilimleri dersleri yer almakta, sonraki yıllarda Malzeme Biliminin Temelleri, Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Polimerler, Metalik Malzemeler, Çelik Mekaniği, Kuantum Mekaniği ve Karakterizasyon gibi malzeme bilimine özel dersler Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından Almanca olarak verilmektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi; teorik derslerin yanı sıra, öğrencilere alanlarında deneyim kazandıracak endüstriyel stajları ve mezuniyet tezini kapsamaktadır. Başarısı yüksek olan öğrencilerin, programın paydaşı olan Alman üniversitelerinde bir süre öğrenim görmesi sağlanmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar metal sanayiinden uçak sanayiye, seramik sanayiinden elektronik sanayiye, plastik sanayiinden otomotiv sanayine, üniversitelerden araştırma geliştirme kuruluşlarına uzanan geniş yelpazede iş bulma olanaklarına sahiptir. Mezunlarımızdan akademik kariyerine devam etmek isteyenlerin, Almanya’daki anlaşmalı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine kabul edilme anlamında önemli avantajları bulunmaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir