Öğretim Planı

İlgili ders içeriklerine açılacak sayfada Akademik Birimler > Lisans > Malzeme Bilimi ve Teknolojileri > Dersler sekmelerine tıklayarak erişebilirsiniz.

Öğretim planını .pdf formatında bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 
BİRİNCİ YIL / ERSTES JAHR
1. Yarıyıl / 1. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
PHY111 Fizik I
Physik I
2 1 2 6
CHE111 Kimya I
Chemie I
2 1 2 6
BIO111 Biyoloji
Biologie
2 1 2 6
MAT103 Analiz I
Analysis I
3 2   6
NWI107 Doğa Bilimlerine Giriş
Einführung in Naturwissenschaften
2     2
DEU121 Teknik Almanca I
Technisches Deutsch I
2     2
ENG101 İngilizce I
Englisch I
3     2
  Toplam/Summe       30
    
2. Yarıyıl / 2. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
PHY112 Fizik II
Physik II
2 1 2 6
CHE112 Kimya II
Chemie II
2 1 2 6
MAT112 Analiz II ve Lineer Cebir
Analysis II und Lineare Algebra
3 2   6
NWI102 Programlamaya Giriş
Einführung in Programmierung
2   2 6
NWI106 Proje Yönetimi
Projektmanagement
2     2
DEU122 Teknik Almanca II
Technisches Deutsch II
2     2
ENG102 İngilizce II
Englisch II
3     2
  Toplam/Summe       30
 
İKİNCİ YIL / ZWEITES JAHR
3. Yarıyıl / 3. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
NWI201 Fiziksel Kimya I
Physikalische Chemie I
3 1 1 6
MWT201 Malzeme Yapısı                                                   
Struktur der Materie
2 2 1 6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
TUR001 Türkçe I
Türkisch I
2     2
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
2     2
ENG201 İngilizce III
Englisch III
3     2
  Toplam/Summe       30
    
4. Yarıyıl / 4. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
NWI202 Fiziksel Kimya II
Physikalische Chemie II
3 1 1 6
NWI204 Ölçüm Teknikleri
Messtechnik
2 1 1 6
MWT202 Katıların Termodinamiği
Thermodynamik des Festkörpers
2 2   6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
TUR002 Türkçe II
Türkisch II
2     2
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
2     2
ENG202 İngilizce IV
Englisch IV
3     2
  Toplam/Summe       30
  
ÜÇÜNCÜ YIL / DRITTES JAHR
5. Yarıyıl / 5. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MAT201 Diferansiyel Denklemler
Differentialgleichungen
2 2 1 6
MWT301 Reel Kristaller ve Özellikleri
Realkristalle und ihre Eigenschaften
2   2 6
MWT303 Teknik Mekanik
Technische Mechanik
3 2   6
MWT305 Malzeme Biliminde Karakterizasyon Metotları
Charakterisierungsmethoden der Materialwissenschaft
3 1   6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
  Toplam/Summe       30
   
6. Yarıyıl / 6. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
NWI302 İstatistiksel ve Sayısal Yöntemler
Statistische und Numerische Methoden
2 2   6
MWT302 Malzeme Üretim ve İşleme Teknolojileri
Materialherstellung und -verarbeitung
2 2 1 6
MWT304 Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Mechanisches Materialverhalten
3 1   6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
  6
  Toplam/Summe       30
   
DÖRDÜNCÜ YIL / VIERTES JAHR
7. Yarıyıl / 7. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MWT401 Proje I (Tez Hazırlık ve Seminer)
Projekt I  (Vorbereitung für Thesis und Seminar)
1   4 6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
      6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
      6
  Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflichtfach
      6
NWI401 Bilimsel Çalışma Yöntemleri
Wissenschaftlisches Arbeiten
2     2
ISG001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği I
Arbeitsschutz und -sicherheit I
2     2
ENG301 İleri İngilizce I
Fortgeschrittenes Englisch I
2     2
  Toplam/Summe       30
  
8. Yarıyıl / 8. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MWT402 Proje II (Bitirme Tezi)
Projektarbeit II (Bachelor Thesis)
1   7 12
MWT404 Seminer
Seminar
2     4
  Zorunlu Sosyal Seçmeli Ders**
Wahlpflichtfach (sozialer Bereich)
  3
  Zorunlu Sosyal Seçmeli Ders**
Wahlpflichtfach (sozialer Bereich)
  3
PRK400 Endüstri Stajı Semineri
Seminar zur Industriepraxis
2     4
ISG002 İş Sağlığı ve İş Güvenliği II
Arbeitsschutz und -sicherheit II
2     2
ENG302 İleri İngilizce II
Fortgeschrittenes Englisch II
2     2
  Toplam/Summe       30
  
​  
Seçmeli Dersler / Wahlpflichtfächer
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MWT203 Malzeme Kimyası 2 1 1 6
Chemie der Werkstoffe
MWT205 Malzeme Biliminin Temelleri 3 1   6
Grundlagen der Materialwissenschaften
MWT306 Yapı Malzemeleri 2 1 1 6
Konstruktionswerkstoffe
MWT307 Polimerik Malzemeler 2   2 6
Polymerwerkstoffe
MWT308 Toz Metalurjisi 2 1 1 6
Pulvermetallurgie
MWT309 Metalik Malzemeler 2 1 1 6
Metallische Werkstoffe
MWT310 Biyomalzemeler 3   2 6
Biomaterialien
MWT312 Kompozit Malzemeler 2 1 1 6
Verbundwerkstoffe
MWT403 Reel Kristallerde Difüzyon ve Taşınım 2 1 1 6
Diffusion und Transport in Realkristallen
MWT405 Fonksiyonel Malzemeler 2 1 1 6
Funktionelle Materialien
MWT406 Yoğun Maddenin Fonksiyonel Özellikleri 2 1 1 6
Funktionseigenschaften kondensierter Materie
MWT408 Malzemelerin İleri Karakterizasyon Teknikleri 2 1 1 6
Fortgeschrittene Methoden der Werkstoffcharakterisierung
NWI203 Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım 1 2 1 6
Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD
NWI206 Elektrotekniğe Giriş 2 1 2 6
Einführung in die Elektrotechnik
NWI208 Heterojen Kataliz 2 2   6
Heterogene Katalyse
NWI301 Biyobilimler için Organik Kimya 2 1 2 6
Organische Chemie für Biowissenschaften
NWI405 Yoğun Madde Fiziği 3 1   6
Festkörperphysik
NWI407 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 2 1 1 6
Erneuerbare Energietechnologie
MEC109 Statik 3 2   6
Statik
MEC207 Malzeme Teknolojisi 3 1 1 6
Werkstofftechnik
ETE101 Sayısal Tasarım 2 1 1 6
Digitaldesign